Vakthund som komplement till befintlig
bevakning och larmrutiner

En vakthund är i grunden en helt vanlig hund som med olika metoder har tränats för sin uppgift, att vakta och försvara det han/hon är satt till att försvara. En vakthund är tränad genom positiv dressyr till att vara sin egen ledare Den har genom träning utvecklat en mycket hög försvarslust. Genom träning har hunden lärt sig att avvisa alla som den uppfattar som obehöriga på platsen den är satt att bevaka.

Förberedelser för utsättning av vakthund

Vårt samarbete startar med upprättande av ett avtal. Tillsammans kartlägger vi vilka ansvarsområden som skall ingå samt vilka rutiner företaget har, exempelvis, sker det nattliga leveranser till ert företag, förekommer skiftgång eller annan produktion förlagd till kvällar, nätter och helger. Vi fastställer vilken hotbild företaget har med avseende på stöldbegärliga varor, lättillgänglighet, förvaringsplatser etc. Utifrån analysresultatet fastställer vi vilken typ av vakthund som krävs.

Säkerhet

Inför utsättningen av vakthunden kontrolleras samtliga dörrar, staket, grindar inom ansvarsområdet. Hundskötaren säkerställer innan han lämnar hunden för tjänstgöríng, att dörrar, passager osv. är säkrade.
Uppmärkning av ansvarsområdet sker med väl synliga varningskyltar som informerar om att det finns lösgående vakthundar inom området.

Försäkringar

LM:s Vakthundar är ansvarsförsäkrade.

kontakt 0733-828936